Portcoast tham dự cuộc họp với Chủ đầu tư LEC về dự án cảng và hậu cần

Chúc mừng Cảng thủy nội địa và kho bãi Bảo Long - Phú Mỹ

Portcoast - 30/12/2021

Chúc mừng Cảng thủy nội địa và kho bãi Bảo Long - Phú Mỹ hoàn thành xâ...

Đại diện của Portcoast tham dự cuộc họp tại UBND tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Province - 29/12/2021

Đại diện Portcoast tham dự buổi làm việc tại UBND tỉnh Quảng Ninh cùng...

Portcoast tham dự cuộc họp trực tuyến về quy hoạch hệ thống cảng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 24/12/2021

Ngày 24/12, Portcoast dự họp trực tuyến và trình bày với Thứ trưởng Bộ...