Hội thảo về Ứng dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM)

09/11/2019

Hội thảo về Ứng dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM) trong khảo sát, lập kế hoạch dự án, thiết kế, quản lý dự án và giám sát các dự án Cảng - Hàng hải.

Hội thảo về Ứng dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM)
Hội thảo về Ứng dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM)
Hội thảo về Ứng dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM)
Hội thảo về Ứng dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM)
Hội thảo về Ứng dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM)
Hội thảo về Ứng dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM)
Hội thảo về Ứng dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM)

Họp về cảng mới ở tỉnh Kampot

Cambodia - 07/11/2019

Đội ngũ Portcoast trình bày các thiết kế ý tưởng cho Khách hàng để ph...

COWI thăm Trung Tâm Portcoast BIMlab

Portcoast - 06/11/2019

Công ty tư vấn COWI đến trung tâm Portcoast BIMlab....

Phú Quốc POC & Portcoast thăm cơ sở cung cấp PTSC

Vung Tau - 05/11/2019

Nhóm Công ty khai thác dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) và Portcoast g...