Hội thảo và triển lãm về "Xu hướng tích hợp công nghệ cao trong ngành quản lý xây dựng"

Portcoast - 20/08/2022

Ngày 20/8/2022, Portcoast và Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM - Chương trình Thạc sĩ Quốc tế đã tổ chức Hội thảo và Triển lãm “Xu hướng tích hợp công nghệ cao trong ngành quản lý xây dựng” với sự tham gia của các giảng viên và sinh viên.

Người trình bày là Tiến sĩ Nguyễn Anh Thư từ Bimlab trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM và Ông Trần Tấn Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Portcoast.

Hội thảo và triển lãm về "Xu hướng tích hợp công nghệ cao trong ngành quản lý xây dựng"
Hội thảo và triển lãm về "Xu hướng tích hợp công nghệ cao trong ngành quản lý xây dựng"
Hội thảo và triển lãm về "Xu hướng tích hợp công nghệ cao trong ngành quản lý xây dựng"
Hội thảo và triển lãm về "Xu hướng tích hợp công nghệ cao trong ngành quản lý xây dựng"
Hội thảo và triển lãm về "Xu hướng tích hợp công nghệ cao trong ngành quản lý xây dựng"
Hội thảo và triển lãm về "Xu hướng tích hợp công nghệ cao trong ngành quản lý xây dựng"
Hội thảo và triển lãm về "Xu hướng tích hợp công nghệ cao trong ngành quản lý xây dựng"
Hội thảo và triển lãm về "Xu hướng tích hợp công nghệ cao trong ngành quản lý xây dựng"
Hội thảo và triển lãm về "Xu hướng tích hợp công nghệ cao trong ngành quản lý xây dựng"

Portcoast trình bày quy hoạch vùng đất và vùng biển tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Ba Rịa - Vũng Tàu - 12/08/2022

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Tổng Giám đốc Portcoast đã trình với Thứ trư...

Portcoast đón tiếp Nippon Koei Việt Nam

Portcoast - 08/08/2022

Ngày 8/8/2022, Portcoast đã đón tiếp ông Kurosaki Yasusuke - Chủ tịch ...

Portcoast cùng đoàn công tác tỉnh Ninh Thuận thăm cảng biển Hải Phòng

TP Hải Phòng - 03/08/2022

Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Portcoast đã c...