Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 15/05/2021

Vào ngày 23/01/2021, Hội thảo của Portcoast bao gồm các chủ đề sau:

  1. Cơ sở về Hiệu quả của Phân tích Đầu tư - Nhóm ACT(Cảng Container Tự động).
  2. So sánh As-built, Edgewise, Cloudworx và Cyclone Field 360 Quick plan (ông Nguyễn Văn Tấn, ông Lưu Phạm Bảo Tâm).
  3. Phân tích và so sánh Rithm & Verity và BuildIT, Cyclone 3DR (Ông Đoàn Viết Nhân, anh Nguyễn Văn Tấn).
  4. Phần mềm GIS mạnh mẽ: Global Mapper phiên bản 22.1 với mô-đun Global Mapper và mô-đun Lidar của Global Mapper (ông Đoàn Minh Huy)
  5. Áp dụng Unreal Engine 4 để tái tạo Thế giới thực từ dữ liệu được khảo sát (cô Nguyễn Ngọc Tường Vi, ông Trần Văn Hòa, ông Phạm Lê Minh Trí, ông Đoàn Minh Huy)
  6. Giới thiệu hệ thống Tự động neo. (TS. Lê Tuấn Anh, ông Tô Văn Phong, ông Lâm Duy Tân, cô Ngô Quang Bảo Hoàng, cô Võ Thanh Tuyết Hồng)
  7. Ứng dụng PTC Mathcad Prime 7 trong Dân dụng và Kết cấu(Ông Trương Nguyễn Trọng Nhân)
  8. Ứng dụng PTC Mathcad Prime 7 trong Kỹ thuật Điện (Ông Huỳnh Hữu Được).
  9. Giới thiệu Phần mềm Sáng tạo Nhân vật(Ông Vũ Hoàng Minh, Ông Trần Văn Hòa)

Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 08/05/2021

Vào ngày 08/05/2021, Hội thảo của Portcoast bao gồm các chủ đề sau:...

Portcoast và Trung Nam Group thăm một số cảng

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 07/05/2021

Portcoast và Trung Nam Group thăm Cảng Baria Serece, Cảng Posco Việt N...

Portcoast đã nhận được thiết bị mới nhất từ ​​NORBIT

Portcoast - 05/05/2021

Một bộ đầy đủ các thiết bị mới nhất từ ​​NORBIT đã gia nhập Portcoast,...