Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 31/07/2021

Vào ngày 31/07/2021, Hội thảo của Portcoast bao gồm các chủ đề sau:

Vào ngày 31/07/2021, Hội thảo của Portcoast bao gồm các chủ đề sau:

  1. Human Digital Twin (Portcoast BIM center tầng 1) Người trình bày: Ông Vũ Hoàng Minh, Ông Chế Hồ Quang Đạt
  2. Bản phát hành mới: Trò chơi tương tác. Người trình bày: Ông Võ Vương Đại An, Ông Nguyễn Minh Công, Ông Nguyễn Đăng Trường Khánh, Ông Trần Văn Hòa.
  3. Chúng ta có nên thay đổi các trang web của mình để trở nên kỹ thuật số và hấp dẫn hơn không ?. Người trình bày: Chị Lý Thị Tuyết Nhung, Ông Đặng Thế Hùng, Chị Phạm Thị Thanh Bạch. Ông Nguyễn Xuân Tâm, Ông Lê Đức Đại, Ông Võ Vương Đại An.
  4. Game Lái Tàu Jacques Saade Ở Góc Nhìn Thứ Nhất Của Cảng Gemalink. Người trình bày: Ông Trần Văn Hòa.
  5. Đo lường độ dịch chuyển động của vật thể bằng trạm thông minh. Người trình bày: Ông Lê Nguyễn Thành Phước, Ông Trần Lê Vin và nhóm quét Laser.
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Họp trực tuyến với Khách hàng về các vấn đề xây dựng Dự án Cảng Nội địa Bảo Long - Phú Mỹ

Portcoast - 26/07/2021

Họp trực tuyến với Khách hàng về các vấn đề xây dựng Dự án Cảng Nội đị...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 24/07/2021

Portcoast có buổi hội thảo vào chiều nay (24/07/2021)...

Portcoast phối hợp với UBND TP Móng Cái tư vấn quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Tỉnh Quảng Ninh - 22/07/2021

Portcoast phối hợp cùng UBND Tp. Móng Cái lấy ý kiến về Quy hoạch phân...