Cuộc họp với UBND tỉnh Ninh Thuận về dự án Hoa Sen Cà Ná

23/10/2019

Portcoast tham dự cuộc họp với Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Phó chủ tịch, các phòng ban liên quan và Tập đoàn Hòa Sen tại văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận để trình bày lịch thực hiện dự án Cảng Cà Ná.

Cuộc họp với UBND tỉnh Ninh Thuận về dự án Hoa Sen Cà Ná
Cuộc họp với UBND tỉnh Ninh Thuận về dự án Hoa Sen Cà Ná
Cuộc họp với UBND tỉnh Ninh Thuận về dự án Hoa Sen Cà Ná
Cuộc họp với UBND tỉnh Ninh Thuận về dự án Hoa Sen Cà Ná

Tiệc sinh nhật tháng 9,10 và mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Portcoast - 19/10/2019

Chúc mừng sinh nhật cho tất cả các thành viên Portcoast có ngày sinh v...

Khai giảng khóa học BIM - Revit do Portcoast tài trợ

Đại học Xây dựng Hà Nội, 19 tháng 10 năm 2019

Khai giảng khóa đào tạo ứng dụng BIM - REVIT do Portcoast tài trợ cho ...

Họp về vị trí của cảng LNG mới

Portcoast, 17 Tháng 10 năm 2019

Portcoast đã tham gia cuộc họp để đưa ra ý kiến ​​về vị trí của cảng L...