Cuộc họp khởi động giữa Portcoast và PECC2

Portcoast - 13/11/2020

Cuộc họp khởi động giữa PORTCOAST và PECC2 để triển khai Scan to BIM cho các dự án xây dựng.

Được trình bày bởi Portcoast, nhóm PECC2 đã tiếp cận các công nghệ hiện đại, B.I.M, Scan to BIM, VR, AR, MR,… được áp dụng trong quy trình sản xuất của Portcoast.

Cuộc họp khởi động giữa Portcoast và PECC2
Cuộc họp khởi động giữa Portcoast và PECC2
Cuộc họp khởi động giữa Portcoast và PECC2
Cuộc họp khởi động giữa Portcoast và PECC2
Cuộc họp khởi động giữa Portcoast và PECC2
Cuộc họp khởi động giữa Portcoast và PECC2

Portcoast đón nhận thêm một máy quét laser Leica P50

Portcoast - 11/11/2020

Thêm một chiếc Leica ScanStation P50 - Máy quét Laser 3D Mặt đất Tầm x...

Cuộc thi B.I.M - Thế hệ tiếp theo 2020

ĐH Bách Khoa TP.HCM - 08/11/2020

Chủ nhật vừa qua, ngày 8 tháng 11 năm 2020, khán phòng Hòa Bình trường...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 07/11/2020

Hội thảo cuối tuần của Portcoast...