Công ty Freyssinet (Pháp) đến thăm Portcoast

29/10/2019

Công ty Freyssinet (Pháp) thăm Portcoast và chia sẻ kinh nghiệm của họ về giải pháp tăng cường và sửa chữa kết cấu các công trình cảng biển và tìm cơ hội hợp tác cùng nhau trong tương lai.

Hội thảo về ứng dụng BIM trong Quản lý Dự án
Hội thảo về ứng dụng BIM trong Quản lý Dự án
Hội thảo về ứng dụng BIM trong Quản lý Dự án
Hội thảo về ứng dụng BIM trong Quản lý Dự án
Hội thảo về ứng dụng BIM trong Quản lý Dự án
Hội thảo về ứng dụng BIM trong Quản lý Dự án
Hội thảo về ứng dụng BIM trong Quản lý Dự án
Hội thảo về ứng dụng BIM trong Quản lý Dự án
Hội thảo về ứng dụng BIM trong Quản lý Dự án

Nguồn: Portcoast

Ngày truyền thống Ngành Kỹ thuật và Quản lý Xây Dựng - Lần 1 (ĐH Bách Khoa TPHCM)

Đại học Bách khoa HCM - 26/10/2019

Chúc mừng Ngày truyền thống Ngành Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng - Khoa ...

Hội thảo ở trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh

Đại học Bách khoa HCM - 26/10/2019

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, ông Nguyễn Hữu Đại của Portcoast Bimlab...

Hội thảo về ứng dụng của BIM và "Quét 3D laser" trong ngành công nghiệp xây dựng

Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Tỉnh Bình Dương - 26/10/2019

Giám đốc Portcoast Bimlab, bà Nguyễn Anh Thư, có bài phát biểu về ứng ...