Chào mừng Ông Ngô Thịnh Đức (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam) đến văn phòng Portcoast

Portcoast - 14/03/2021

Ngày 14/03/2022, Portcoast hân hạnh được đón tiếp Ông Ngô Thịnh Đức (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam) đến tham quan văn phòng Portcoast.

Chào mừng Ông Ngô Thịnh Đức (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam) đến văn phòng Portcoast
Chào mừng Ông Ngô Thịnh Đức (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam) đến văn phòng Portcoast
Chào mừng Ông Ngô Thịnh Đức (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam) đến văn phòng Portcoast
Chào mừng Ông Ngô Thịnh Đức (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam) đến văn phòng Portcoast
Chào mừng Ông Ngô Thịnh Đức (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam) đến văn phòng Portcoast
Chào mừng Ông Ngô Thịnh Đức (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam) đến văn phòng Portcoast

Topcon và Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi đã có buổi giới thiệu với Portcoast các thiết bị mới nhất của Topcon

Portcoast - 04/03/2022

Topcon và Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi đã có buổi giới thiệu với...

Chào mừng Tổng giám đốc Tanamexco đến với Văn phòng Portcoast

Portcoast - 01/03/2022

Ngày 01/03/2022, Ông Nguyễn Xuân Hải, Tổng Giám đốc Tanamexco đã có ch...

Chào mừng lãnh đạo Tập đoàn Hateco đến với văn phòng Portcoast

Portcoast - 27/02/2022

Vào ngày 27/02/2022, Lãnh đạo Tập đoàn Hateco đã có chuyến tham quan đ...