Luồng cho Tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu

Vị trí: Huyện Duyên Hải và Trà Cú , tỉnh Trà Vinh, Mekong Delta, Việt Nam.

Quy mô: Trên thực tế, 70 - 80 lượng hàng xuất nhập khẩu của Vùng ĐBSCL vận chuyển đến Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố đang bị quá tải. Trong khi đó, tuyến luồng hàng hải hiện hữu (luồng Định An) chỉ có thể cho tàu trọng tải đến 5.000 DWT hành hải lợi dụng thủy triều. Hơn nữa, công tác thi công nạo vét phải thực hiện với một chi phí rất lớn do sự bồi lắng rất nhanh.
20 năm nghiên cứu các phương án cho luồng hàng hải mới. Tuy nhiên, tính khả thi về kỹ thuật và kinh tế cho phương án Kênh đào mới thông qua kênh Quan Chánh Bố vào sông Hậu đề xuất bởi Tư vấn SNC - Lavalin (Canada) và Tư vấn Portcoast được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2007.
Các hạng mục ông trình chính của Dự án bao gồm: luồng một chiều dài 40 km (Kênh đào dài 9 km) cho tàu trọng tải 10.000 DWT giảm tải và 20.000 DWT giảm tải, Đê chắn sóng( dài 2.4 km), Kè bảo vệ bờ dài 30km, phà, hệ thống phao tiêu báo hiệu...

Dịch vụ tư vấn:

  • 2004: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất và thủy văn (SNC-Lavalin đứng đầu Liên danh).
    Chủ đầu tư: BQL các dự án đường Thủy (PMU-W) - Bộ Giao thông vận tải.
  • 2005 - 2015: Khảo sát địa hình; Khảo sát Địa chất, Khảo sát thủy văn và địa vật lý; Lập báo cáo NCKT & Thiết kế cơ sở; Mô hình toán; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế BVTC và Tư vấn giám sát.
    Chủ đầu tư: Ban QLDA hàng hải III - Cục hàng hải Việt nam (Vinamarine) - Bộ Giao thông vận tải.

Hình ảnh dự án