Cảng Tổng hợp Vạn Ninh

Vị trí: Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Quy mô: Cảng tổng hợp Vạn Ninh và tuyến đường kết nối Cảng tại xã Vạn Ninh được phân kỳ đầu tư thành 02 giai đoạn, trong đó:

- Giai đoạn 1 (năm 2019 -2020): Thực hiện đầu tư xây dựng 02 bến cho tàu 20.000DWT, chiều dài tuyến Bến 500m, nạo vét khu nước trước Bến, đầu tư thiết bị khai thác Cảng và hạ tầng kỹ thuật dịch vụ Cảng trên quy mô diện tích khoảng 25 ha và tuyến đường giao thông kết nối đến Cảng với chiều dài khoảng 4 km.

- Giai đoạn 2 (năm 2020 - 2022): Đầu tư xây dựng 06 bến cho tàu 20.000DWT, chiều dài tuyến Bến 1.500m, nạo vét khu nước trước Bến, đầu tư thiết bị khai thác Cảng và hạ tầng kỹ thuật dịch vụ Cảng.

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát Địa hình; Khảo sát Thủy văn.
  • Khảo sát địa chất.
  • Quy hoạch chi tiết 1/500; Nghiên cứu khả thi; Thiết kế cơ sở và Thiết kế chi tiết.

Hình ảnh dự án