Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Vị trí: Khu kinh tế Vũng Áng, Thành phố Hà Tĩnh, Việt Nam.

Nhóm Đầu Tư: Formosa Plastics Group, China Steel, FE Steel.

Quy mô: Cảng Dương và Khu liên hợp gang thép Hà Tĩnh hiện nay là dự án còn nguồn vốn FDI lớn nhất tại Việt Nam và dự kiến sẽ trở thành nhà máy gang thép lớn nhất Đông Nam Á trong tương lai. Công ty FHS đã đầu tư khoảng 10.5 tỷ Mỹ vào giai đoạn 1 của dự án. Cảng Sơn Dương có công suất khoảng 28 triệu tấn, với các đặc điểm chính:
Khu cảng: 930ha.
Đê chắn sóng: tổng chiều dài khoảng 5.243m Luồng tàu vào cảng: dài 9.000m và sâu 23.5m.
Tổng số bến: 32 bến được đầu tư làm 02 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: 11 bến (2 bến cho tàu 200.000 DWT và 9 bến cho tàu 10.000-50.000 DWT).
- Giai đoạn 2: 32 bến (6 bến cho tàu 200.000-300.000 DWT, 20 bến cho tàu. 30.000-50.000 DWT và 6 bến cho tàu 10.000 DWT ).

Dịch vụ tư vấn:

  • 2008 - 2010: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất; Khảo sát Thủy hải văn; Khảo sát địa vật lý; Chạy mô hình toán; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Giai đoan 1 & 2).
  • 2009 - 2013: Lập quy hoạch chi tiết; Lập thiết kế BVTC cho hạng mục cảng Sơn Dương (Giai đoan 1) - Liên doanh với Công Ty hữu hạn Cổ phần Tư vấn Công trình Thế Hy Đài Loan.
  • 2016 - 2017: Khảo sát địa hình.
  • 2018 - 2020: Đo quan trắc lún.