Waterway transport projects to be implemented

By SGGP - 18/08/2005

To awake the navigational transport potential of our country, Ministry of Transport has recently assigned Portcoast Consultant Corporation, the leading consultant specializing in navigational transport of Vietnam, to make studies on plans of ports and navigational transport.

Waterway transport projects to be implemented
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt khảo sát việc thực hiện dự án mở rộng kênh Quan Chánh Bối.
Để đánh thức tiềm năng vận tải thủy của đất nước, vừa qua Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng-Kỹ thuật biển (Portcoast) - đơn vị tư vấn về giao thông thủy hàng đầu của Việt Nam - nghiên cứu hàng loạt các dự án về quy hoạch cảng và giao thông thủy

Sau nhiều năm nghiên cứu, vừa qua, quy hoạch chi tiết hệ thống cảng TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và quy hoạch di dời hệ thống cảng TP Hồ Chí Minh và Nhà máy Đóng tàu Ba Son do Portcoast thực hiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12-8-2005.

Portcoast cũng đã hoàn thành quy hoạch chi tiết hệ thống cảng - đường thủy nội địa khu vực phía Nam và đang trình Cục Đường sông phê duyệt; hoàn thành việc bổ sung một số nội dung cần thiết cho dự án đầu tư “Luồng tàu qua cửa Định An – sông Hậu”; triển khai nghiên cứu nạo vét thử nghiệm giai đoạn 2 luồng Soài Rạp; thực hiện đề án phát triển giao thông thủy đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; chuẩn bị lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình cải tạo luồng tàu qua Cửa Tiểu; triển khai thiết kế chi tiết 6 bến của cảng xuất sản phẩm thuộc Nhà máy Lọc dầu số 1; khởi động nghiên cứu quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Văn Phong.

N.TH.

Source: SGGP

HCM City relocates 5 major ports by 2010

By TTO - 16/08/2005

The Prime Minister has approved “Detailed plan of Ba Ria – Vung Tau –...

New dragon in Nine-Dragon Land

By Lao Dong - 11/07/2005

A shorter way for ships carrying agricultural and aquatic products fro...

Quan Chanh Bo Channel dredged- Mekong Delta wide-open

By SGGP - 29/6/2005

In a trip monitoring the access channel via Dinh An estuary on 26 and...