The announcement ceremony for the planning of Phu Quoc international port

By phuquocisland.gov.vn - 06/09/2015

On the afternoon of 20/3, The district’s people’s committee of Phu Quoc held the announcement ceremony for the planning of Phu Quoc international port. Mr. Huynh Quang Hung, Vice Chairman of the district’s people’s committee of Phu Quoc chaired the conference

The announcement ceremony for the planning of Phu Quoc international port
Lễ công bố quy hoạch cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Tại lễ công bố đại diện đơn vị tư vấn thông qua tóm tắt quy hoạch chi tiết dự án cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, đồng thời đại diện Sở GTVT tỉnh Kiên Giang thông qua Quyết định Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 4400/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2014 phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc.

Mục tiêu quy hoạch xây dựng cảng hành khách quốc tế, tiếp nhận tàu hành khách du lịch và tàu hàng tổng hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc kết hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; quy hoạch xây dựng cảng mang tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo Quyết định, Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc được xây dựng tại khu vực Dương Đông với quy mô đảm bảo tiếp nhận được tàu biển du lịch quốc tế có sức chở đến 5.000 - 6.000 hành khách (trọng tải 225.000 GT) và tàu hàng có trọng tải đến 15.000 tấn. Quy hoạch phân khu chức năng bao gồm khu bến cảng, đê chắn sóng, luồng và vũng quay tàu, khu hành khách.

Chi phí thực hiện quy hoạch khoảng 1.500 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Addition and completion of the detailed planning of Vung Ang Logistics center

By baohatinh.vn - 05/08/2015

On 5/8, Deputy Chairman Nguyen Hong Linh of the provincial People’s Co...

Soon add and complete the planning of Vung Ang Logistics Center

By baohatinh.vn - 09/07/2015

On 9/7, Vice Chairman Nguyen Hong Linh chaired the meeting on hearing ...

Feedback on the detailed planning of Vung Ang Logistics Center

By baohatinh.vn - 29/05/2015

On 29/5, Vice Chairman Nguyen Hong Linh chaired the meeting on hearing...