Soon add and complete the planning of Vung Ang Logistics Center

By baohatinh.vn - 09/07/2015

On 9/7, Vice Chairman Nguyen Hong Linh chaired the meeting on hearing the interim report on the detailed planning of the Logistics Center in Vung Ang Economic Zone.

Soon add and complete the planning of Vung Ang Logistics Center
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao việc đơn vị tư vấn đã có bổ sung quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics tại KKT Vũng Áng

Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics tại KKT Vũng Áng được đơn vị tư vấn là Công ty CP Portcoast thuyết minh cụ thể. Các nội dung trọng tâm làm rõ về đặc điểm, hiện trạng khu đất và hạ tầng kỹ thuật; tính chất, quy mô và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; các đề xuất quy hoạch về cơ cấu tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan, quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật; bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư; tổng hợp kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật;…

Soon add and complete the planning of Vung Ang Logistics Center
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Portcoast Phạm Anh Tuấn trình bày báo cáo giữa kỳ Quy hoạch xây dựng Trung tâm Logistics Vũng Áng

Đặc biệt, đơn vị tư vấn đã báo cáo chi tiết các phương án dự báo hàng hóa; tính toán quy mô đầu tư và có so sánh tương đồng với một số trung tâm Logistics ở các nước có điều kiện tương đồng trên thế giới và trong nước. Theo đó, có 4 phương án tiếp cận dự báo hàng hóa được đưa ra dựa trên cơ sở hiện trạng và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và phạm vi hấp dẫn của KKT Vũng Áng gồm hiện trạng phát triển kinh tế xã hội, theo số liệu thống kê và tương quan giữa các năm, đánh giá theo quy hoạch tổng thể, các dự án đang đăng ký đầu tư…

Soon add and complete the planning of Vung Ang Logistics Center
Phó giám đốc Sở tài chính kiêm giám đốc Quỹ Đầu tư và phát triển tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu: Đơn vị tư vấn đã đưa ra những phương án sát thực hơn so với báo cáo đầu kỳ. Đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ hơn mô hình đầu tư để có sự phân bổ nguồn lực tài chính phù hợp

Cũng tại cuộc họp, đơn vị tư vấn tiếp tục thuyết minh đầu kỳ Quy hoạch tổng thể phát triển Logistics trên địa bàn tỉnh. Theo đó, báo cáo quy hoạch được trình bày qua các nội dung cơ bản về cơ sở pháp lý, sự cần thiết và phạm vi quy hoạch; cơ sở khoa học và thực tiễn lập quy hoạch; dự báo nhu cầu thị trường và quy hoạch phát triển. Quy hoạch được nghiên cứu trên phạm vi toàn tỉnh, mốc thời gian lập quy hoạch là năm 2025, tầm nhìn đến 2040 nhằm thúc đầy phát triển kinh tế, tận dụng các tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong xuất, nhập khẩu hàng hóa…

Soon add and complete the planning of Vung Ang Logistics Center
Đại diện BQL KKT tỉnh: Đơn vị tư vấn tiếp tục quan tâm đến lượng hàng hóa qua cảng để có phương án dự báo hợp lý nhất. Ngoài ra, cần lựa chọn phương án san nền để tính toán lại giá thành hạ tầng
Soon add and complete the planning of Vung Ang Logistics Center
Giám đốc Sở GTVT Lương Phan Kỳ: Đơn vị tư vấn nên xem xét thêm tuyến hàng hóa từ Bắc Thái Lan về cảng Vũng Áng, đồng thời cập nhật hệ thống vận tải biển để bổ sung vào quy hoạch
Soon add and complete the planning of Vung Ang Logistics Center
Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nguyễn Văn Hòa: Xem xét lại lượng hàng hóa qua cửa khẩu Cầu Treo để có những quy hoạch phát huy tiềm năng ở đây
Soon add and complete the planning of Vung Ang Logistics Center
Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Dũng: Xác định chi tiết hơn hệ thống kho hàng của quy hoạch đồng thời phân tích cụ thể hơn về phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn nhất định

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao việc đơn vị tư vấn đã có bổ sung quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics tại KKT Vũng Áng cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh quy hoạch theo quy định. Trong đó, đặc biệt lưu ý về dự báo hàng hóa, cập nhật những nội dung về mở các tuyến hàng hóa mới, làm rõ về quy mô trên cơ sở tổng lượng hàng hóa; đánh giá mô hình chiến lược.

Theo đó, giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở GTVT và Qũy Đầu tư phát triển tỉnh bổ sung quy hoạch theo yêu cầu đã được duyệt. Các sở tham gia ý kiến bằng văn bản gửi trước ngày 15/7 để đơn vị tư vấn tham khảo trong báo cáo cuối kỳ vào cuối tháng 7/2015.

Ngoài ra, đơn vị tư vấn cần tính toán thêm nhu cầu xuất khẩu hàng hóa cần quan tâm đến vấn đề xuất khẩu qua địa bàn (ngoài xuất khẩu nội vùng) để bổ sung quy hoạch.

Dịch vụ Logistics là hoạt động thương mại, trong đó, thương nhân thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm: nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác; tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi mã hiệu, giao hàng và các dịch vụ liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận của khách hàng để hưởng thù lao.

Source: baohatinh.vn

Feedback on the detailed planning of Vung Ang Logistics Center

By baohatinh.vn - 29/05/2015

On 29/5, Vice Chairman Nguyen Hong Linh chaired the meeting on hearing...

Large vessels in VietNam, foreign businesses give thanks to Minister Thang

By baogiaothong.vn - 23/05/2015

A large tonnage cargo ship of the union of the world’s 3 largest conta...

Drastic measures in the development of seaport group no. 5

By Baogiaothong.vn, 22/05/2015

On 22/5, The MOT delegate led by Deputy Minister Nguyen Van Cong had a...