Completing the feasibility study report for the Mekong Delta transshipment port

By baochinhphu.vn, 26/11/2015

The Government Office has announced the conclusions of Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai at the review meeting on the implementation of the completion feasibility study report of the construction project of the Mekong Delta transshipment port.

Theo thông báo kết luận, dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển ĐBSCL là dự án đầu tiên thực hiện theo phương thức Bộ Công Thương chỉ đạo nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi sau đó lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện đầu tư dự án, do vậy, Bộ Công Thương cần phải chỉ đạo đơn vị tư vấn trong nước phối hợp với đơn vị tư vấn nước ngoài tiếp tục thực hiện nghiên cứu đầy đủ, chặt chẽ để đảm bảo tính khả thi của dự án.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu vừa qua, các đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trong đó có so sánh phương án lựa chọn vị trí cảng trung chuyển tại khu vực đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau.

Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển tại Duyên Hải, Phó Thủ tướng yêu cầu bố trí vị trí trong khu vực bể cảng để tính toán kinh tế, kỹ thuật so sánh với vị trí nằm bên ngoài bể cảng thuộc Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải; xem xét lựa chọn vị trí phía sau bãi xỉ than của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển ĐBSCL, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 12 tới. Trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Các hợp đồng mua bán than giữa các đơn vị mua và Tập đoàn TKV sẽ được giao kết sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được phê duyệt.

UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức điều chỉnh quy hoạch theo thẩm quyền đối với vị trí xây dựng bãi chứa than của dự án cảng trung chuyển Duyên Hải tại vị trí phía sau bãi xỉ than của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải; đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Định An đối với các khu mặt nước có liên quan đến Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải và Dự án điện gió Trà Vinh.

Developing logistics will also actuate the development of the Mekong Delta

By vov.vn - 13/11/2015

Being able to construct the logistics service center in accordance wit...

Cai Mep port welcomes the largest container ship ever

By vietnamplus.vn - 29/10/2015

On 29/10, the super container ship CSCL Star with a weight of 160,000 ...

Vietnam’s seaport welcomes vessel weighing 160,000 tons for the first time

By sggp.org.vn, 29/10/2015

On 29-10-2015, in the presence of representatives from the Denmark gov...