FARO Singapore introduced the latest products from FARO at Portcoast Building

Portcoast - 23/09/2022

Today, September 22, 2022, Portcoast welcomed Mr. Shameer Mohamed, Field Application Engineer, and Mr. Maverick Lee, Distribution Manager from FARO Singapore, who introduced latest products from FARO, FARO Focus Premium and Stream App.

FARO Singapore introduced the latest products from FARO at Portcoast Building
FARO Singapore introduced the latest products from FARO at Portcoast Building
FARO Singapore introduced the latest products from FARO at Portcoast Building
FARO Singapore introduced the latest products from FARO at Portcoast Building
FARO Singapore introduced the latest products from FARO at Portcoast Building
FARO Singapore introduced the latest products from FARO at Portcoast Building

Portcoast báo cáo với UBND tỉnh BRVT về Quy hoạch chi tiết dự án Đường thủy nội địa

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 22/09/2022

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Portcoast đã có buổi làm...

Portcoast và Bệnh viện Thống Nhất đã có buổi giới thiệu và thảo luận về kế hoạch số hóa

Bệnh viện Thống Nhất - 20/09/2022

Hôm nay 20/9, Portcoast và Bệnh viện Thống Nhất đã có buổi giới thiệu ...

Portcoast ký kết hợp tác chiến lược với Hưng Thịnh Incons, đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng

Hưng Thịnh Incons - 16/09/2022

Portcoast ký kết hợp tác chiến lược với Hưng Thinh nhằm thúc đẩy ứng d...