Portcoast and Thong Nhat Hospital had an introduction and discussion on the digitalization plan

Thong Nhat Hospital - 20/09/2022

Today, September 20, Portcoast and Thong Nhat Hospital had an introduction and discussion on the digitalization plan.

The meeting had the presence of Prof. Dr. Le Dinh Thanh, Director of Thong Nhat Hospital, Ass. Prof. Vo Thanh Toan, Vice Director, and leaders of the hospital’s departments.

The Portcoast team was led by Mr. Nguyen Viet Dung, Standing Vice General Director, and Mr. Hoang Hiep, Vice General Director.

Portcoast and Thong Nhat Hospital had an introduction and discussion on the digitalization plan
Portcoast and Thong Nhat Hospital had an introduction and discussion on the digitalization plan
Portcoast and Thong Nhat Hospital had an introduction and discussion on the digitalization plan

Portcoast ký kết hợp tác chiến lược với Hưng Thịnh Incons, đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng

Hưng Thịnh Incons - 16/09/2022

Portcoast ký kết hợp tác chiến lược với Hưng Thinh nhằm thúc đẩy ứng d...

Portcoast họp bàn về kế hoạch triển khai đầu tư dự án trung tâm điện lực LNG

Tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu - 17/09/202

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Portcoast cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bà...

Portcoast đã có buổi làm việc về Dự án Trung tâm Logistic Cà Ná

Bộ Công Thương - 30/08/2022

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Portcoast và Phó Chủ tịch UBND tỉnh ...