Trung Tâm Logistics Vũng Áng

Chủ đầu tư: Quỹ đầu tư và phát triển Hà Tĩnh .

Vị trí: Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn:

  • 2007-2008: Khảo sát địa hình, điều tra đất đai, lập kế hoạch chi tiết, mô hình toán
  • 2017-2018: Quy hoạch bổ sung, khảo sát địa hình, điều tra đất đai, quy hoạch chi tiết, Mô hình toán
  • 2018: Thiết kế cơ sở, Thiết kế xây dựng Khảo sát và thu thập dữ liệu về kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng cảng biển, ngành hậu cần, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh, Lập báo cáo nghiên cứu

Hình ảnh dự án