Trung Tâm Logistics Cái Mép Hạ

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Quy mô: 1,763 ha; 5,76 km (246 ha) Bến cập tàu 200,000DWT; 2,70km (90ha) Bến cho sà lan trọng tải 5,000T

Tư vấn: Liên doanh tư vấn Nippon Koei - Portcoast - Nippon Koei Việt Nam

Dịch vụ tư vấn (2019 - 2020):

  • Chuẩn bị công tác Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2,000
  • Lập đề xuất dự án đầu tư
  • Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2,000

Hình ảnh dự án