Trung Tâm Logistics Cái Mép Hạ

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Quy mô: 1.687 ha; 12km (594 ha) 250.000DWT; 2.70km (90ha) Bến cho sà lan đến 7.000T

Tư vấn (2019 - 2020): Liên doanh tư vấn Nippon Koei - Portcoast - Nippon Koei Việt Nam

Điều chỉnh một phần quy hoạch (2022): Portcoast

Dịch vụ tư vấn:

  • Chuẩn bị công tác Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2,000
  • Lập đề xuất dự án đầu tư
  • Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2,000

Hình ảnh dự án