Nghiên cứu Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

Dịch vụ tư vấn:

  • Thu thập, khảo sát địa hình, địa chất
  • Khảo sát thủy hải văn
  • Lập mô hình toán
  • Lập quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển

Hình ảnh dự án