Khu Công Nghiệp Cầu Cảng Phước Đông

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần IMG Phước Đông.

Vị trí: Tỉnh Long An, Việt Nam.

Đặc điểm của dự án: Phục vụ trực tiếp cho Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông và trong tương lai là phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An. Quy mô dự án bao gồm Khu cảng có diện tích khoảng 27Ha, có tuyến bến dài 1800m đáp ứng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 20,000DWT.

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát địa hình; Địa chất; Thủy hải văn và Thiết kế Kè, Bãi, Bến cho tàu 20.000 DWT Công trình Cầu cảng, Bãi, Kè bảo vệ bờ

Hình ảnh dự án