Cảng Tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân

Chủ đầu tư: Công ty phát triển Quốc tế Formosa.

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Quy mô: 2008: Bến cảng có qui mô gồm 04 cầu cảng với tổng chiều dài bến 1.100m, có chức năng là bến cảng tổng hợp, container, tiếp nhận tàu trọng tải đến 60.000DWT.
2019: Giai đoạn 1 của dự án gồm 02 bến cho tàu đến 60.000DWT và hệ thống kho bãi, các công trình phụ trợ để hỗ trợ hoạt động điều hành, khai thác cảng. Tổng diện tích giai đoạn 1 là 91,11 ha; Bến cảng tổng hợp, container, phục vụ trực tiếp KCN Mỹ Xuân A2 và các khu vực khác. Lượng hàng thông qua dự kiến khoảng khoảng 2,6 triệu tấn/ năm.

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát Địa hình, Khảo sát Địa chất.
  • Lập Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường
  • Thiết kế Bản vẽ Thi công và Giấy phép Xây dựng Cảng.

Hình ảnh dự án