Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Chủ đầu tư: Công Ty CP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước.

Vị trí: Sông Soài Rạp, KCN Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Quy mô: Bến cảng tổng hợp, chiều dài bến 800m và chiều rộng bến 60m tiếp nhận tàu trọng tải 50.000 DWT

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát địa hình.
  • Khảo sát địa chất.
  • Lập báo cáo NCKT & Thiết kế cơ sở, lập báo cáo ĐTM.
  • Thiết kế bản vẽ thi công.
  • Giám sát thi công.