Cảng Quốc tế Sao Biển

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Sao Biển.

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.

Quy mô: Cảng Quốc tế Sao Biển hiện nay có chức năng là bến cảng tổng hợp, công ten nơ thuộc cảng biển Vũng Tàu trên diện tích khu đất dự án theo quy hoạch là 68,02ha với chiều dài cầu cảng khoảng 900 m cho tàu trọng tải 30.000 DWT.
Tuy nhiên, Chủ đầu tư mong muốn phát triển Cảng Quốc tế Sao Biển trở thành cảng tiếp nhận hàng than. Theo đó, đầu tư giai đoạn 1 có qui mô 01 bến dài khoảng 235m, tiếp nhận tàu trọng tải đến 30.000DWT trên khu đất có diện tích khoảng 18,48ha. Khối lượng hàng hóa qua cảng dự kiến là 2 triệu tấn/ năm, trong đó 01 triệu tấn hàng tổng hợp và 01 triệu tấn than.

Dịch vụ tư vấn:

  • Điều chỉnh quy hoạch.
  • Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất.
  • Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế cơ sở , Lập Báo cáo đánh giá tác động môi truờng, Thiết kế bản vẽ thi công cho giai đoạn 1.
  • Giấy phép xây dựng.

Hình ảnh dự án