Cảng Quốc tế Mỹ Xuân A

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Mỹ Xuân A.

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất
  • Lập Quy hoạch chi tiết 1/500; Lập thiết kế cơ sở; Thiết kế bản vẽ thi công
  • Xin phép xây dựng cầu cảng

Hình ảnh dự án