Cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải
(Vốn vay ODA)

Chủ đầu tư: Bộ Giao Thông Vận Tải (BGTVT) / Nhóm Nghiên JICA (Nhật Bản).

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.

Quy mô: Phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm: 02 bến container tại khu vực Cái Mép với tổng chiều dài bến 600m, tổng diện tích 48 ha, cho tàu 100.000DWT và 02 bến container tại Thị Vải với tổng chiều dài bến 600m, tổng diện tích 27ha, cho tàu 80.000DWT; Luồng hàng hải từ Phao số 0 đến bến cảng Thị Vải - đường với 04 làn xe nối với Quốc lộ 51.

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát địa hình; Khảo sát Thủy hải văn.
  • Khảo sát địa chất.
  • Lập báo cáo NVKT và TKCS; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thiết kế bản vẽ thi công.
  • Hồ sơ thầu.
  • Quản lý dự án và Giám sát thi công.
Cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải

Hình ảnh dự án