Cảng Phú Mỹ

Chủ đầu tư: CTCP Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản và Phân Bón Bà Rịa (Baria Serece).

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Quy mô: Bến cảng tổng hợp, chiều dài bến 463m (5 phân đoạn) tiếp nhận tàu trọng tải 80.000 DWT.

Dịch vụ tư vấn:

  • 2005 - 2006: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất; Lập Thiết kế cơ sở và Thiết kế bản vẽ thi công cho tàu 60.000 DWT.
  • 2009: Khảo sát và kiểm định kết cấu cầu cảng hiện hữu; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Thiết kế nâng cấp cầu cảng tiếp nhận tàu 80.000DWT.
  • 2015: Quan trắc chuyển vị phân đoạn 103m của Cầu Cảng Phú Mỹ trong quá trình di chuyển cẩu.
  • 2015 - 2016: Đánh giá mức độ hư hỏng của phân đoạn 103m; Khảo sát và thiết kế tháo dỡ và thiết kế sửa chữa phân đoạn 103m của Cầu Cảng Phú Mỹ.
  • 2017 - 2018: Kiểm định nâng cấp Cầu cảng Phú Mỹ để tiếp nhận tàu tối đa công suất trên 80,000DWT; Nâng cấp cầu sông số 2 - Cảng Phú Mỹ lên 1,500-2000DWT; Kiểm định cầu cảng số 5 và lập quy trình bảo trì.