Cảng Ông Kèo

Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư Long Thuận.

Vị trí: Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam.

Cảng Ông Kèo phục vụ chủ yếu cho các tầu vận tải than bằng đường thủy từ Indonesia, Australia và các quốc gia khác. Lượng hàng thông qua Cảng đạt khoảng xấp xỉ 9,5 triệu tấn/năm.

Dịch vụ tư vấn:

  • Giám sát thi công.
  • Khảo sát địa hình và địa chất; Lập Nghiên cứu khả thi và Thiết kế cơ sở cho cảng tổng hợp bao gồm khu bến tầu cho tầu có tải trọng đến 50.000DWT; 1 cầu tầu tiếp nhận tầu tải trọng đến 5.000DWT và xà lan tải trọng đến 20.000 DWT.