Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

Chủ đầu tư: Công Ty Cảng Quốc Tế Trung Tâm Sài Gòn (Liên doanh giữa Dubai World và Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Vị trí: Hồ Chí Minh, Viêt Nam.

Quy mô: 40ha, 03 bến container, Chiều dài bến: 950m, tiếp nhận tàu container trọng tải 50.000-75.000 DWT.

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát địa hình trên bờ và dưới nước.
  • Khảo sát địa chất.
  • Lập báo cáo NCKT & Thiết kế cơ sở; Lập báo cáo ĐTM.
  • Quản lý dự án.
  • Lắp đặt thiết bị và thực hiện quan trắc lún trong quá trình thi công.
Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

Hình ảnh dự án