Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link.

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Đặc điểm dự án: Dự án nghiên cứu việc phép kéo dài cầu cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link về phía hạ lưu, đồng thời xin phép nâng công suất tàu tiếp nhận từ tàu container trọng tải 200.000DWT lên thành tàu container trọng tải 250.000DWT.

Dịch vụ tư vấn:

  • Lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
  • Khảo sát địa hình; địa chất bổ sung; Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục phê duyệt

Hình ảnh dự án