Bến Cảng Quốc Tế
Nhà Máy Giấy Lee & Man Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Giấy Lee & Man VN (Hong Kong).

Vị trí: Tỉnh Hậu Giang, Việt nam.

Quy mô: Các hạng mục chính của dự án: 02 Bến cảng với chiều dài 481m; đón tàu trọng tải 10.000 DWT đầy tải và 20.000 DWT giảm tải; Kè bảo vệ bờ dài 1100m.

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát địa hình.
  • Khảo sát địa chất.
  • Quy hoạch chi tiết; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế cơ sở; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Thiết kế bản vẽ thi công.
Bến cảng Quốc tế Nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam

Hình ảnh dự án