What will the Can Gio Bridge, targeted for completion in 2028, look like?

By tuoitre.vn - 02/12/2023

From the design direction, the Can Gio Bridge project has been submitted to the evaluation council by the Ho Chi Minh City Department of Transportation. Portcoast Consultant Corporation (Portcoast) has conducted a survey and created a 3D map. The project aims to commence construction in 2025.

Source: tuoitre.vn

Ngắm phối cảnh siêu cảng Cần Giờ, trước ngày trình lên Thủ tướng

Theo tuoitre.vn - 01/12/2023

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) - đơn...

TP.HCM lấy ý kiến bộ ngành và các tỉnh về đề án 'siêu' cảng Cần Giờ

Theo tuoitre.vn - 28/11/2023

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, TP.HCM đã hoàn thiện...

Cảng Trung Chuyển Quốc Tế Cần Giờ và Tâm Huyết của Thủ Tướng.

Theo tuoitre.vn - 28/11/2023

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là chủ đề xuyên suốt qua hai cuộc là...