The People's Committee of Ha Tinh Province has issued the approval decision on the detailed planning of a Logistics Center in Vung Ang Economic Zone

By baohatinh.vn - 26/04/2021

(Baohatinh.vn) - Logistics center in Vung Ang economic zone has a planned scale of 133.32 hectares located in Ky Loi commune (Ky Anh town, Ha Tinh province), serving logistics activities. in the province, region and internationally.

The People's Committee of Ha Tinh Province has issued the approval decision on the detailed planning of a Logistics Center in Vung Ang Economic Zone

Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500 được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh ký tại Quyết định số 1734/QĐ-UBND, ngày 8/4/2021.

Trung tâm logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng có quy mô diện tích lập quy hoạch 133,32ha nằm trên địa bàn xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh); phía Bắc giáp cảng Vũng Áng; phía Đông – Đông Nam giáp núi Ô Tôn; phía Tây – Tây Nam giáp Khu phi thuế quan trong KKT Vũng Áng.

The People's Committee of Ha Tinh Province has issued the approval decision on the detailed planning of a Logistics Center in Vung Ang Economic Zone
Bản vẽ 3D quy hoạch Trung tâm logistics KKT Vũng Áng, tỷ lệ 1/500, do Công ty CP tư vấn thiết kế Cảng – Kỹ thuật biển khảo sát, lập qui hoạch

Theo đồ án được phê duyệt, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hình thành Trung tâm logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng có tầm cỡ khu vực và quốc tế, phục vụ các hoạt động logistics trong tỉnh, khu vực và quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần từng bước đưa kinh tế Hà Tĩnh hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế.

Đây cũng là cơ sở để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư, quản lý, kinh doanh, khai thác trung tâm logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng cũng như thúc đẩy hoạt động và phát triển cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương, góp phần phát triển ngành dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh, hỗ trợ các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ khác của tỉnh phát triển.

The People's Committee of Ha Tinh Province has issued the approval decision on the detailed planning of a Logistics Center in Vung Ang Economic Zone
Khu vực quy hoạch Trung tâm Logistics tại KKT Vũng Áng có vị trí: Phía Bắc giáp cảng Vũng Áng; phía Đông – Đông Nam giáp núi Ô Tôn; phía Tây – Tây Nam giáp Khu phi thuế quan trong KKT Vũng Áng

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định số 1805/QĐ-UBND, ngày 12/6/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch chi tiết Trung tâm logistics và dịch vụ hậu cảng Sơn Dương theo tỷ lệ 1/500 tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự toán tổng kinh phí khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics và dịch vụ hậu cảng Sơn Dương hơn 3,18 tỷ đồng. Trong đó, chi phí quy hoạch hơn 2,2 tỷ đồng, chi phí khảo sát địa hình hơn 976,2 triệu đồng.

Ba Tan

Source: baohatinh.vn


Nam Van Phong General Port was put into the national seaport system

By vietnambiz.vn - 12/04/2021

Nam Van Phong General Port has a total investment of about 1,000 billi...

Leverage to attract investment in Long An

By sggp.org.vn - 24/03/2021

The inauguration ceremony of Phuoc Dong wharf industrial park is inves...

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc inspects the "southern trade gateway"

By baochinhphu.vn - 20/03/2021

This morning, March 20, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc checked the Ca...