Applying digitalization to the management of some sections of the North - South expressway

By sggp.org.vn - 16/12/2022

In order to successfully complete the task of investing in the construction of the North-South Expressway Phase 2 (2021-2025), recently, in Hanoi, the Ministry of Transport and a number of leading contractors and consultants in the industry have signed the implementation of the digital transformation model during the implementation of some sections of this expressway.

Applying digitalization to the management of some sections of the North - South expressway
Ký kết triển khai mô hình chuyển đổi số trong quá trình thực hiện một số đoạn tuyến của tuyến cao tốc Bắc - Nam

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, sau khi thực hiện cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1 (2017-2021) Bộ nhận thấy muốn thực hiện giai đoạn 2 đảm bảo tiến độ và chất lượng hơn cần đổi mới công nghệ, thiết bị, con người. Đặc biệt, đối với nhà thầu, muốn quản lý, thực hiện tốt công trình cần áp dụng công nghệ trong suốt quá trình thực thi. Công nghệ cũng sẽ giúp các đơn vị thiết kế hoàn thiện bản vẽ nhanh, giám sát chặt chẽ chất lượng thi công.

Công nghê được áp dụng tại đây là hệ thống quét tự động 3D và bay chụp Lidar trên các đoạn đường sẽ được thiết kế để tối ưu hóa việc khảo sát và thiết kế. Trong giai đoạn khảo sát, thiết kế, hệ thống thiết bị quét tự động 3D và thiết bị bay chụp Lidar sẽ hạn chế sự can thiệp của con người, tạo sự minh bạch, nhanh chóng và chính xác trong tổng hợp dữ liệu. Mô hình hóa 3D tích hợp bản vẽ thiết kế sẽ hỗ trợ quá trình thẩm tra lại hồ sơ do tư vấn đã thực hiện trên các địa hình, mỏ vật liệu, bãi đổ thải, phạm vi giải phóng mặt bằng. Trong đó, công nghệ khảo sát đo đạc chiều sâu đáy sông và lập bình đồ lòng sông sẽ phục vụ tính toán động học công trình và thiết kế chống xói lở công trình cầu.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast), hiện nay Đảng, Nhà nước rất quan tâm và thúc đẩy chuyển đổi số ở Việt Nam. Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để xây dựng hệ thông hạ tầng cơ sở thông minh, quốc gia thông minh thì không thể không ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông vận tải. Do đó, Portcoast mong muốn được tham gia quá trình này cùng với Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành liên qua cũng như các nhà tư vấn và nhà thầu khác.

Trong lễ kế kết này, cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định) và Chí Thạnh - Vân Phong (Phú Yên, Khánh Hòa) sẽ là các dự án được triển khai mô hình chuyển đổi số. Đây là những dự án do Tập đoàn Đèo Cả thực hiện. Ở góc độ nhà thầu, đại diện đơn vị này cho biết, trong thi công, nhiều nhà thầu trong ngành đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi vừa phải đảm bảo tiến độ trong khi chất lượng khảo sát, hồ sơ thiết kế là lập dự toán nhiều khi chưa chính xác do chủ yếu khảo sát bằng các phương pháp thủ công. Chính vì vậy, việc kiểm soát chất lượng thông qua các thiết bị hiện đại, số hóa quá trình quản lý và tiếp cận thông tin nhanh chóng để ra các quyết định chính xác là cần thiết.

Được biết, sau sự kiện này, trong thời gian sắp tới Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình số hóa trong quản lý, đầu tư các công trình hạ tầng.

SƠN LAM


Deo Ca Group promotes the application of digital technology in traffic project management

By baodautu.vn - 16/12/2022

Deo Ca Group will cooperate with leading consulting units in the count...

Applying digital technology to design North-South expressway

By vnexpress.net- 16/12/2022

The automatic 3D scanning system and flying lidar on the road sections...

Applying digital technology in transportation projects of Deo Ca

By thanhnien.vn - 16/12/2022

Joint venture of Construction Consulting Joint Stock Company - Portcoa...