Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh

Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh - 11/01/2021

Lồng ghép và trình bày tại Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh và các Sở liên quan về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh.

Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh
Trình bày sự phát triển của cảng
Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh
Trình bày về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh
Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh
Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ninh phát biểu ý kiến
Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh
Chánh văn phòng UBND tỉnh
Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh
Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh phát biểu ý kiến
Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh
Giải thích cho bình luận
Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh
Chuẩn bị...
Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Tường Vân - trải nghiệm Cảng Vạn Ninh 3D với VR
Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Ông Cao Tường Huy - trải nghiệm Cảng Vạn Ninh 3D với VR
Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh
Giới thiệu về công nghệ Bim - Scan to Bim
Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh

Công tác laser scan tại cảng Posco

Cảng Posco - 04/01/2021

Ngày làm việc đầu tiên của năm 2021 tại công trường cảng Posco....

Portcoast trình bày kết quả quét laser 3D tại tòa nhà Vietcombank

Portcoast - 31/12/2020

Vừa qua, Portcoast đã tham gia trình bày kết quả quét laser 3D tại văn...

Chào mừng ông Li Taotao (Giám đốc dự án) từ Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) đến thăm tòa nhà Portcoast

Portcoast - 30/12/2020

Chào mừng ông Li Taotao (Giám đốc dự án) từ Công ty Xây dựng Truyền th...