Công tác laser scan tại cảng Posco

Cảng Posco - 04/01/2021

Ngày làm việc đầu tiên của năm 2021 tại công trường cảng Posco.

Công tác laser scan tại cảng Posco
Công tác laser scan tại cảng Posco
Công tác laser scan tại cảng Posco
Công tác laser scan tại cảng Posco
Công tác laser scan tại cảng Posco

Portcoast trình bày kết quả quét laser 3D tại tòa nhà Vietcombank

Portcoast - 31/12/2020

Vừa qua, Portcoast đã tham gia trình bày kết quả quét laser 3D tại văn...

Chào mừng ông Li Taotao (Giám đốc dự án) từ Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) đến thăm tòa nhà Portcoast

Portcoast - 30/12/2020

Chào mừng ông Li Taotao (Giám đốc dự án) từ Công ty Xây dựng Truyền th...

Tham gia họp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bộ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 29/12/2020

Portcoast đã tham gia báo cáo và bàn luận cùng Sở Tài nguyên và Môi tr...