Chào mừng ông Li Taotao (Giám đốc dự án) từ Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) đến thăm tòa nhà Portcoast

Tham gia họp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bộ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 29/12/2020

Portcoast đã tham gia báo cáo và bàn luận cùng Sở Tài nguyên và Môi tr...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 26/12/2020

Hội thảo ngày 26/12/2020 của Portcoast bao gồm các chủ đề sau: Giới th...

Công tác kiểm tra chất lượng cầu cảng tại cảng Posco SS-Vina

Tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu - 26/12/2020

Công tác kiểm tra chất lượng cầu cảng tại cảng Posco SS-ViNa, tỉnh Bà ...