Cảng Tổng hợp Hoa Sen - Cà Ná Ninh Thuận

Chủ đầu tư: Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận (2016); Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (2017).
- Hoa Sen Ca Na - Ninh Thuan International General Port Company Limited (2017 - 2019).

Vị trí: Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Quy mô: Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận được quy hoạch là bến cảng đa chức năng trong đó phục vụ khu công nghiệp Cà Ná và phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Ninh Thuận và các địa phương khác trong vùng.

Hiện nay đang thực hiện giai đoạn 1 của Dự án có quy mô 02 bến tàu hàng rời 70.000DWT và 01 bến 20.000DWT.

Dịch vụ tư vấn:

  • 2016: Khảo sát địa hình và Lập quy hoạch 1/2000.
  • 2017 - 2019: Lập quy hoạch chi tiết 1/500; Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập Mô hình toán và các hạng mục hạ tầng sau bến; Thiết kế Bản vẽ thi công cho Khu bến tàu 70.000 DWT.