Khánh thành Dự án nâng cấp cảng Chân Mây - Hãng tàu Royal Caribean Cruise, 09/2015

Inaugurate the project for upgrading Chan May port – Royal Caribean Cruise Carrier, 09/2015

This text will be replaced