Đón tàu du lịch lớn thứ 3 thế giới tại cảng Chân Mây, VTC14, 10/08/2015

Welcoming the 3rd largest cruise ship in Chan May port, VTC14, 10/08/2015

This text will be replaced