Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cảng Chân Mây, VTC1, 31/07/2015

Speeding the upgrade progress of Chan May port, VTC1, 31/07/2015

This text will be replaced