Bộ trưởng GTVT giải trình dự án ở sông Hậu, Vietnamnet.vn, 01/11/2013

The Minister of Transport explains the project in Hau river, Vietnamnet.vn, 01/11/2013

This text will be replaced