Bộ trưởng GTVT xin 6.600 tỷ đồng khơi luồng tàu biển vào sông Hậu, VTC14, 01/11/2013

...

This text will be replaced