Tiền Giang khánh thành cầu Chợ Gạo, VTV, 01/05/2013

Opening ceremony of Cho Gao bridge, VTV, 01 May 2013

This text will be replaced