Khởi công xây dựng Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải, 21/04/2013

Commencement of building Duyen Hai Power Center Port, 21 Apr 2013

This text will be replaced