Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Tin tức FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

News244

Portcoast đã bổ sung, cập nhật toàn bộ phần mềm Mike 21 version 2011
Portcoast, 10/2011
File PDF

Portcoast đã bổ sung và cập nhật toàn bộ các môđun của hệ thống phần mềm Mike 21 version 2011 của DHI. Hệ thống này bao gồm (Mike 21 HD, AD, SA, MT, PT, ST, EMS, BW, NSW, SW, ECOLAB, MARINE PP, MIKE ANIMATOR).

Ngoài hệ thống Mike 21 version 2011 của DHI, Portcoast còn trang bị toàn bộ hệ thống mô hình một chiều Mike 11 Enterprise (HD, SO, DB, RR, DA) version 2007, hệ thống mô hình 3 chiều Mike 3 (PP, HD, MT) version 2009 và hệ thống LITPACK (PP, LITSTP, LITDRIFT, LITLINE, LITPROF, LITTREN) version 2009 với đầy đủ bản quyền sử dụng. Chi tiết của các phần mềm được trình bày ở mục Khoa học & Công nghệ trên Website của Portcoast.

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved