Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Tin tức FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

News233

56-70 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng ĐBSCL năm 2015

Theo GTVT, ngày 16/09/2011
File PDF
Cảng Cần Thơ

 

 

Đây là mục tiêu đặt ra trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Bộ GTVT phê duyệt. Con số này sẽ là 132 - 152 triệu tấn/năm vào năm 2020 và 216 - 305 triệu tấn/năm vào năm 2030.

Xây dựng cảng Cần Thơ thành cảng tổng hợp quốc gia

Mục tiêu chung của quy hoạch là phát triển cảng biển ĐBSCL nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa thông qua cảng, bảo đảm thực hiện tốt vai trò là động lực phát triển KT-XH toàn vùng.

Tạo tiền đề quan trọng để hình thành hệ thống GTVT đồng bộ, liên hoàn, để tổ chức hiệu quả quá trình vận tải trong khu vực, nâng cao hiệu quả sử dụng đối với mạng giao thông nội vùng và liên vùng, giảm áp lực trên các trục giao thông liên kết ĐBSCL với TP.HCM, giảm thời gian, chi phí tiếp chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực ĐBSCL qua nhóm cảng biển số 5.

Quy hoạch cũng nêu rõ sẽ xây dựng cảng Cần Thơ thành cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực; các cảng tổng hợp địa phương, các bến cảng chuyên dùng tại khu vực sông Tiền, sông Hậu, bán đảo Cà Mau ven biển Tây và đảo Phú Quốc là cảng vệ tinh.

Cùng với đó, sẽ nghiên cứu, triển khai phương án vận tải than nhập cho tàu trên 100.000 DWT phục vụ các trung tâm điện lực; phương án chuyển tải hàng hóa khác cho tàu biển lớn trên 100.000 DWT tại khu vực ngoài khơi cửa sông Hậu; Nghiên cứu phát triển cảng Định An - Trà Vinh trong khu nước được bảo vệ bởi đê chắn sóng thuộc Dự án nhà máy điện Duyên Hải và luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu qua kênh Quan Chánh Bố để làm hàng xuất nhập khẩu cho tàu 30.000 - 50.000 DWT hoặc lớn hơn; Nâng cấp phát triển có chiều sâu trang thiết bị, dây chuyền công nghệ bốc xếp, quản lý vận hành khai thác để nhanh chóng khắc phục tình trạng lạc hậu về trình độ kỹ thuật công nghệ đối với các cảng hiện có...

Các dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đến năm 2015 được chỉ rõ trong Quy hoạch gồm tập trung hoàn thành dự án nạoạvét luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu qua kênh Quan Chánh Bố; nạo vét duy tu luồng Định An - sông Hậu cho tàu 5.000 - 10.000 DWT hành hải; luồng tuyến sông Cửa Lớn qua cửa Bồ Đề vào cảng Năm Căn. Đối với cảng tổng hợp, hoàn thiện khu bến Cái Cui - Cần Thơ, Năm Căn - Cà Mau, An Thới - Phú Quốc. Đối với cảng chuyên dùng; ưu tiên các bến phục vụ tiếp chuyển than nhập phục vụ trung tâm điện lực Duyên Hải - Trà Vinh, Long Phú - Sóc Trăng, Châu Thành - Hậu Giang, Kiên Lương - Kiên Giang.

Tận dụng nguồn lực xã hội

Quy hoạch cũng nêu rõ các chính sách, cơ chế và giải pháp thực hiện trong đó khẳng định việc đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển bằng các hình thức PPP, BOT, BT... Tăng cường xúc tiến đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển cảng biển bằng các hình thức theo quy định.

Nguồn vốn ngân sách tập trung đầu tư cho các hạng mục cơ sở hạ tầng công cộng (luồng tàu, đê chắn sóng dùng chung) kết nối với cảng biển quan trọng. Các hạng mục cơ sở hạ tầng bến cảng chủ yếu đầu tư bằng nguồn huy động hợp pháp của doanh nghiệp. Các cảng, bến cảng do nhà đầu tư thiết kế, đề xuất, kể cả các bến cảng tổng hợp thì toàn bộ hạ tầng bến cảng và hạ tầng kết nối cảng sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn tự huy động của nhà đầu tư.

Quy hoạch cũng cho phép nghiên cứu, thực hiện thí điểm việc cho phép đối tác nước ngoài tự đầu tư trang thiết bị bốc xếp và thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng được đầu tư bằng vốn trong nước (có gắn với việc chuyển giao công nghệ tiên tiến)...

Hà Linh

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved