Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
Construction BIM
 
 
 
Các Hoạt động FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

New Page 1

KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG PORTCOAST - NGÀNH XÂY DỰNG CẢNG CÔNG TRÌNH BIỂN
Tin. Bộ môn Cảng - Công trình Biển – Khoa xây dựng – Trường ĐHBK tp HCM, ngày 09/04/2009

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ Thuật Biển (PORTCOAST) là một đơn vị tư vấn chuyên ngành hàng đầu tại Việt Nam. Trong các hoạt động tài trợ cho Khoa Xây Dựng nói chung và Bộ môn Cảng – Công Trình Biển nói riêng, Công ty Port-Coast có nhã ý trao tặng một số học bổng vượt khó cho các sinh viên ngành Cảng – Công Trình Biển, cụ thể như sau:
Số lượng học bổng :   10 suất.
Giá trị học bổng :  1.000.000 đ/suất.
Đối tượng xét chọn : SV ngành Cảng – Công Trình Biển có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội, Công tác xã hội.
 

KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG:
Ban chủ nhiệm bộ môn cùng các giáo viên chủ nhiệm các lớp chuyên ngành Cảng – Công Trình Biển, sau khi xem xét hồ sơ đã thống nhất danh sách các sinh viên được nhận học bổng Portcoast như sau:
1.- Ngô Quốc Anh   Lớp XD05CB  MSSV: 80500046
2.- Võ Quang Liêu   Lớp XD05CB  MSSV: 80501454
3.- Võ Văn Thọ   Lớp XD05CB  MSSV: 80502793
4.- Nguyễn Đăng Thiện  Lớp XD05CB  MSSV: 80502729
5.- Hải Lộc    Lớp XD06CB  MSSV: 80603134
6.- Nguyễn Thanh Linh  Lớp XD06CB  MSSV: 80601258
7.- Nguyễn Chí Tập   Lớp XD06CB  MSSV: 80602162
8.- Nguyễn Đăng Khoa  Lớp XD06CB  MSSV: 80601122
9.- Bích Lam Boanh   Lớp XD06CB  MSSV: 80600166
10.- Nguyễn Văn Chung  Lớp XD06CB  MSSV: 80600215

 

Lễ trao học bổng:
Tổ chức vào lúc 16 giờ, chiều Thứ Tư, ngày 15/4/2009. (Sau buổi báo cáo chuyên đề định kỳ của Bộ môn)
Tại Phòng Chuyên đề, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng.
Các sinh viên có tên trên phải có mặt để được nhận học bổng (Trang phục nghiêm chỉnh)

Bộ môn Cảng – Công Trình Biển trân trọng thông báo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved