Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
Construction BIM
 
 
 
Các Hoạt động FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

New Page 1

Một số hình ảnh tại Lễ họp mặt truyền thống ngành Cảng - Đường thủy - Công trình biển và Lễ tiếp nhận phần mềm Mike 21 do Portcoast tài trợ Khoa Kỹ thuật Xây dựng, ĐH Bách Khoa TPHCM, ngày 25/7/2009.
(Some photos of the traditional meeting ceremony on portcoast – waterway – maritime work and of the ceremony on taking over Mike 21 software sponsored by Portcoast for Construction Engineering Faculty, HCMC University of Technology, 7/25/2009)

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved